De documenten

Hier zijn ze dan, de documenten die bepalend waren voor de geschiedenis van onze Watervrienden.

Van de oprichting via een tussenstop en een doorstart naar de sluiting van het Nulandse zwembad, wat het einde van onze vereniging zou betekenen.

Genoeg om op terug te blikken dus

De doorstart

Dit is dan de inhoud van het document waarin wordt bekend gemaakt dat men het weer eens is kunnen worden met Motel en dat we weer verder kunnen zwemmen.

Nuland, September

Hoi zwemvrienden en zwemvriendinnen

Hiep hiep hoera, we zijn het eens kunnen worden met Motel. Uiteindelijk hebben we toch contact met het Motel gekregen en na lang praten zijn wij het tegen een redelijke huur eens geworden. En ook hebben we een contract gekregen, precies wat we wilden.

Dit houdt in dat we verder kunnen. Het is alleen jammer dat dit op deze mannier moest maar we beginnen weer op zondag 1 oktober.
We nemen aan dat jullie gewoon lid blijven zodat jullie weer op de zelfde tijden kunnen komen zwemmen.

Mocht dit niet zo zijn, schrijf dan even een briefje naar ons postbus adres.
Vanaf 1 oktober wordt automatisch weer contributie geind die op de laatste algemene ledenvergadering afgesproken is.
Hopelijk zien we jullie allemaal weer terug.

Groetjes bestuur
zwemvereniging 't Waterrijk

Sluiting zwembad

Hier tref je het laatste document dat we ontvingen van de heer van der Valk. Dit betekende dan ook het einde van onze vereniging.

Sluitingsbrief van van der Valk

Opheffing vereniging

Dit is dan de inhoud van het laatste document van het bestuur aan haar leden. Bij deze brief was de brief van M. van der Valk over de sluiting van het zwembad gevoegd.

Nuland, 5 juni 1997

Beste Watervrienden,

Afgelopen maandag ontvingen wij bijgaande brief van hotel Nuland. De inhoud van deze brief spreekt voor zich.
Naar aanleiding hiervan hebben wij nog contact gehad met wethouder van Nistelrooij van de gemeente Maasdonk, maar dit heeft niet geleid tot enige opening.
Het is triest maar wij verwachten niet dat er enig uitzicht is op een oplossing voor onze zwemclub. Wij hebben hotel Nuland een brief geschreven, waarin wij onze mening over het handelen van het hotel hebben weergegeven. Wij verwachten, gezien de houding van het hotel in het verleden op de door de provincie gestelde eisen, hierop geen positive reactie.
Als bestuur beraden wij ons over de mogelijke alternatieven zoals aansluiten bij een andere zwemclub, in een andere gemeente een bad huren of onze leden adviseren zich bij een andere vereniging aan te sluiten. Uitgaande van de huidige kennis die wij hebben is het laatste het meest waarschijnlijk.
Dit houdt in dat onze vereniging als gevolg van deze actie van het hotel Hotel Nuland moet worden opgeheven. Zodar er meer duidelijkheid is over de haalbaarheid van de alternativen, zullen wij jullie inlichten.
Tot horens/ziens.

Het bestuur zwemvereniging 't Waterrijk
Nuland.

Met dank aan:

patula.gif

powered by www.werktuig.nl